Classes

XI & XII subjects and its Grouping

1. Mathematics, Biology, Physics, Chemistry, English

2. Biology, Physics, Chemistry, English, Malayalam

3. Computer, Physics, Chemistry, English, Malayalam

4. Mathematics, Computer, Physics, Chemistry, English

5. History, Geography, Politics, English, Malayalam